حضور همتی در رسانه ملی+فیلم

در حال بارگذاری...

حضور همتی در رسانه ملی+فیلم

تصاویری از نخستین حضور عبدالناصر همتی نامزد انتخابات ریاست جمهوری در رسانه ملی برای ضبط برنامه تبلیغاتی را می بینید.

حضور همتی در رسانه ملی+فیلم

تصاویری از نخستین حضور عبدالناصر همتی نامزد انتخابات ریاست جمهوری در رسانه ملی برای ضبط برنامه تبلیغاتی را می بینید.

 تصاویری از نخستین حضور عبدالناصر همتی نامزد انتخابات ریاست جمهوری در رسانه ملی برای ضبط برنامه تبلیغاتی را می بینید.

منبع

حضور همتی در رسانه ملی+فیلم
www.afkarnews.com

قبلی «
بعدی »